Pro rodiče - ZŠ

Školní pomůcky pro jednotlivé ročníky

Zdravotnické úkony pedagogických pracovníků

Vyjádření ministerstva zdravotnictví k provádění „zdravotnických úkonů“ pedagogickými pracovníky ve školách a školských zařízeních (kráceno): Pedagogičtí pracovníci nesplňují žádnou z podmínek pro…