Jídelna - ZŠ

Škola neprovozuje vlastní vývařovnu, obědy dováží ze Základní školy Morkovice.

Zaměstnanci výdejnyHana Surýnková, výdejce stravy
Telefon do školní výdejny+420 573 373 024
Vedoucí ŠJ při ZŠ Morkovice+420 725 996 980

První a poslední den školního vyučování není ve škole oběd zajišťován.
Jídelníček naleznete také na webových stránkách ZŠ Morkovice.


Přihlášení stravy

Přihlášení k odběru obědů zajišťuje výdejce stravy - p. Surýnková, způsob platby za stravu nahlásí zákonný zástupce žáka.


Odhlášení stravy

Obědy se odhlašují nejméně 24 hodin předem, v případě náhlého onemocnění nejpozději do 8.00 hod ráno, a to na tel. čísle +420 573 373 024 nebo osobně. V případě nemoci žáka je umožněno oběd odebrat v jídlonosiči pouze první den jeho nepřítomnosti mezi 11.00 - 12.00 hod za dotovanou cenu. Další dny nelze stravu odebírat.


Způsoby plateb za odběr obědů

  • Sporožirový účet
  • Běžný účet
  • Složenka


Ceny obědů

6 - 10 let20,- Kč
11 - 14 let23,- Kč
Svačiny školní výdejna nezajišťuje. -

Stravné se platí předem nejpozději do konce předchozího měsíce složenkou.
Sporožirovým a běžným účtem k 15. dni následujícího měsíce. Doporučený inkasní limit 550,- Kč.
Na konci školního roku bude přeplatek vrácen strávníkovi nebo převeden na účet, případně do nového školního roku, dle dohody.
V případě neuhrazení stravného bude žák vyloučen ze školního stravování.
Stravování je ukončeno skončením školní docházky nebo písemným odhlášením.