Školská rada

Školská rada je zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 167-168.

Členové školské rady pro období let 2021 - 2024

  • Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Martina Lepičová
  • Za zřizovatele školy: Josef Hrušák
  • Za pedagogický sbor: Dagmar Indráková

Soubory ke stažení