Školská rada

Školská rada je zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 167-168.

Členové školské rady pro období let 2021 - 2023

  • Za zákonné zástupce nezletilých žáků zvolena: Martina Lepičová
  • Za zřizovatele školy jmenována: Ivana Szedláková
  • Za pedagogický sbor zvolena: Hana Mrhálková

Soubory ke stažení