Školní družina

 

Naše ŠD vzdělává žáky dle Školního vzdělávacího programu pro Školní družinu s motivačním názvem “Škola pro každého”.

Žáci mají možnost hrát individuální i skupinové hry, trávit čas při soutěžích a jiných rekreačních či sportovních činnostech. 

ŠD tvoří 1 oddělení, které navštěvuje max. 25 žáků.

Provoz ŠD: 11.35 - 15.30 h

Platby za ŠD: 

  1. pololetí ……………. 250,- Kč
  2. pololetí ……………. 250,- Kč

Nepřítomnost žáka ve školní družině musí být písemně omluvena zákonným zástupcem.

Kritéria přijímání do ŠD:

1. věk žáka (rok narození)

2. dojíždějící žák

3. datum doručení přihlášky

Soubory ke stažení