Zaměstnanci ZŠ

Jitka Řehákováředitelka školy
Jitka Řehákováučitelka přípravné třídy
Hana Mrhálkovátřídní učitelka 1. a 2. roč.
Štěpánka Koplíkovátřídní učitelka 4. a 5. roč.
Dagmar Indrákovátřídní učitelka 3. roč.
Nikola Podrazilovávychovatelka 
Hana Surýnkováškolnice, výdejce stravy