Zaměstnanci ZŠ

Jitka Řehákováředitelka školy
Jitka Řehákovápřípravná třída
Hana Mrhálkovátřídní učitelka 1. ročníku
Štěpánka Koplíkovátřídní učitelka 2. a 3. ročníku
Dagmar Indrákovátřídní učitelka 4. a 5. ročníku
Kristýna Surynkovávychovatelka ŠD, školní asistentka
Hana Surýnkováškolnice, výdejce stravy