Zaměstnanci ZŠ

Jitka Řehákováředitelka školy
Jitka Řehákovápřípravná třída
Hana Mrhálkovátřídní učitelka 1. ročníku
Štěpánka Koplíkovátřídní učitelka 2. a 4. ročníku
Dagmar Indrákovátřídní učitelka 3. a 5. ročníku
 Alena Kolářovávychovatelka 
Hana Surýnkováškolnice, výdejce stravy