Projekty MŠ

Škola pro každého

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování - další vzdělávání pedagogických pracovníků - personální posílení mateřských a základních…