Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název: Základní škola a Mateřská škola Počenice-Tetětice, okres Kroměříž

2. Důvod a způsob založení:  zřizovatel - Obec Počenice-Tetětice, Počenice 74,

   768 33 Morkovice-Slížany; škola je příspěvkovou organizací

3. Organizační struktura: 

107 609 550/01  - Mateřská škola

102 519 145/01  - Základní škola

118 800 281/01  - Školní družina

150 057 946/01  - Školní výdejna

4. Kontaktní spojení:  

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Základní škola a Mateřská škola Počenice-Tetětice, okres Kroměříž, Počenice 34, 768 33  Morkovice-Slížany

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Základní škola a Mateřská škola Počenice-Tetětice, okres Kroměříž, Počenice 34, 768 33  Morkovice-Slížany

4.3. Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 10:00 - 15:00

4.4. Telefonní čísla: 

Telefon kancelář ZŠ: +420 573 373 024

Mobil ředitelky školy: +420 772 720 515

Mobil mateřská škola: +420 772 720 513

Mobil školní družina: +420 772 720 514

Telefon školní výdejna: +420 573 373 024

4.5. Adresa internetové stránky: https://www.zsmspocenice.cz/

4.6. Adresa podatelny:  Základní škola a Mateřská škola Počenice-Tetětice, okres Kroměříž,

Počenice 34, 768 33  Morkovice-Slížany

4.7. E-mailová adresa: zs.pocenice@volny.cz      

4.8. Datová schránka: dhqhm3x

5. Případné platby lze poukázat: 1484079329/0800 (Česká spořitelna)

6. IČO: 70993262

7. DIČ: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů:

Informace o zpracování osobních údajů        

Školní vzdělávací program                            

Školní řád                                                      

Návrhy rozpočtů                                          

Schválené rozpočty                                        

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti školy

Zápisy ze školské rady

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

Informace o používání souborů cookies                                                                     

8.2. Rozpočet: https://www.zsmspocenice.cz/uredni-deska-zs

9. Žádosti o informace:  Směrnice o poskytování informací - www.zsmspocenice.cz/uredni-deska-zs

10. Příjem podání a podnětů: Směrnice o poskytování informací - www.zsmspocenice.cz/uredni-deska-zs

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy - https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik

11.2. Vydané právní předpisy - https://www.zsmspocenice.cz/uredni-deska-zs

12. Úhrady za poskytování informací

 12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: https://www.zsmspocenice.cz/uredni-deska-zs

12.2.  Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nebylo vydáno

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv – nejsou poskytovány

13.2. Výhradní licence – nejsou poskytovány