O mateřské škole

Budova mateřské školy se nachází v Tetěticích. Mateřskou školu navštěvují děti předškolního věku z obce Počenice-Tetětice a z přilehlých obcí. Předškolní vzdělávání probíhá v jednom oddělení, které je věkově smíšené. Mateřská škola spadá pod ředitelství základní školy.


Přednosti naší MŠ

  • Úzká spolupráce se ZŠ - budoucí prváčci přechází z MŠ do známého prostředí
  • Děti se účastní plaveckého výcviku
  • Společné akce s okolními MŠ
  • Soustavná logopedická péče
  • Individuální práce s předškolními dětmi
  • Klidné tvůrčí prostředí


Prohlídka školky