O základní škole

Taková jsem já, škola počenská

 • Jsem státní škola, která má charakter soukromé školy. Náklady pro děti a zákonné zástupce jsou minimální – efektivnost využití maximální. Skrývám, ochraňuji a podporuji milé rodinné prostředí s moderním vybavením, spokojenými žáky a  „srdcaři“ (zaměstnanci). Nebojím se otevřít dveře vám všem.
 • Vzdělávám a vychovávám děti nejen od 1. - 5. ročníku. Otevírám dveře také předškolákům v přípravné třídě. „Přípravka“ mým předškolákům usnadní nástup do první třídy. V ní si hrajeme s fantazií, rozhýbeme jazyk, malujeme, zpíváme, vymýšlíme spoustu her a také poznáváme starší spolužáky.
 • V 1. - 5. ročníku jsem na každého žáka milá, upřímná, náročná, trpělivá, důsledná i chápavá, abych se v pátém ročníku rozloučila s klukem nebo holkou, kteří mají vlastní názor, orientují se v učivu i životě a nebojí se poznávat nepoznané.
 • Mám pro strach uděláno, nebojím se podnikat dobrodružné výlety, školy v přírodě, plavecké výcviky, a jiné kratochvíle dětmi oblíbené.  Taková jsem já - „škola počenská“.
 • Kde mě najdete? To je snadné. Stojím na kopci a rozhlížím se do kraje v obci Počenice s číslem popisným 34. Mám ještě mladší sestru „Mateřinku“ v Tetěticích.
 • Jste na mě zvědaví? Nebuďte a raději přijďte, na vlastní oči uvidíte nebo ochutnejte zde na webu či Facebooku školy.

 

Proč si vybrat naši školu?

 • Individuální přístup
 • Přípravná třída
 • Prožitkové a činnostní učení
 • Vzájemný respekt a tolerance, minimalizace arogance, agrese a šikany
 • Minimální náklady pro rodiče
  • Sešity a pracovní sešity zdarma pro všechny ročníky
  • Dárky pro prvňáčky, finanční příspěvky na sportovní akce a výtvarný materiál
 • Klidné pracovní prostředí, kamarádský přístup k dětem
 • Malé počty žáků ve třídách
 • Vybavení tříd kvalitními učebními pomůckami, moderním nábytkem a výpočetní technikou
 • Plavecký výcvik ve všech ročnících včetně dětí MŠ
 • Zajímavé programy pro školní výlety a školy v přírodě


NE z nás dělá originál!

 1. Neřešíme šikanu, protože u nás není.
 2. Neumožňujeme žákům celodenní přístup k internetu, chceme, aby žáci komunikovali mezi sebou.
 3. Neprosazujeme výuku na interaktivní tabuli, používáme efektivnější metody výuky.
 4. Nemáme problémy s kázní, nemusíme řešit krádeže, protože nejsou.
 5. Nezatěžujeme množstvím domácích úkolů, drobná zadání slouží k informaci, co se ve škole probírá.
 6. Nepožadujeme po rodičích platby za sešity, výkresy, učebnice a pracovní sešity a další pomůcky, zřizovatel vše hradí.
 7. Nebojíme se s žáky vydat na vícedenní adrenalinový výlet s raftingem a horolezectvím.
 8. Neprosazujeme výuku angličtiny v 1. ročníku, odstraňujeme logopedické vady a rozvíjíme především mateřský jazyk.
 9. Nehodnotíme „motivačními jedničkami“, respektujeme zdravou soutěživost žáků a přirozené srovnávání dovedností a znalostí.
 10. Neurčujeme ročníky na výuku plavání, jezdí každoročně celá škola i s předškoláky z  MŠ.
 11. Nebojíme se komunikovat s rodiči a nazvat problém pravým jménem, rádi s nimi spolupracujeme.
 12. Nemáme strach ze srovnání s ostatními školami, máme moderně vybavené učebny s výpočetní technikou.
 13. Nenabízíme kvantum „zájmových kroužků“, preferujeme heslo: Méně znamená více.
 14. Nemáme výuku v samostatných ročnících, všechny moderní vyučovací metody vycházejí z výuky v malotřídkách, děti se učí navzájem si pomáhat a respektovat.
 15. Nebereme školu jako nutné zlo, těšíme se na sebe a každý den si užíváme.


Prohlídka školy