Zdravotnické úkony pedagogických pracovníků

Vyjádření ministerstva zdravotnictví k provádění „zdravotnických úkonů“ pedagogickými pracovníky ve školách a školských zařízeních (kráceno):

  • Pedagogičtí pracovníci nesplňují žádnou z podmínek pro poskytování zdravotních služeb, tedy i pro poskytování zdravotních výkonů ve smyslu zákona.
  • Provedení zdravotního výkonu pedagogickými pracovníky na úrovni tzv. „rodinné péče“, „poučený laik“ nebo „edukovaná osoba“ v době, kdy probíhá vyučování, je podle našeho názoru na odpovědnosti konkrétního pedagogického pracovníka, a to včetně odpovědnosti za případné poškození zdraví dítěte v případě např. chybného podání léku (opomenutí, záměna) nebo provedení výkonu.
  • V žádném případě nelze takové jednání na pedagogických pracovnících vynucovat ať už ze strany zaměstnavatele nebo ze strany rodičů.