Týmy přírodovědné soutěže byly po zásluze odměněny