16.6. Návštěva JZD Počenice

 Z MŠ půjdeme po svačince pěšky do JZD Počenice. Z Počenic pojedeme zpět autobusem. 

S sebou: pití, malou dobrůtku, pláštěnku, pokrývku hlavy.