Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

budova ZŠ

 

NE z nás dělá originál!

 1. Neřešíme šikanu, protože u nás není.

 2. Neumožňujeme žákům celodenní přístup k internetu, chceme, aby žáci komunikovali mezi sebou.

 3. Neprosazujeme výuku na interaktivní tabuli, používáme efektivnější metody výuky.

 4. Nemáme problémy s kázní, nemusíme řešit krádeže, protože nejsou.

 5. Nezatěžujeme množstvím domácích úkolů, drobná zadání slouží k informaci, co se ve škole probírá.

 6. Nepožadujeme po rodičích platby za sešity, výkresy, učebnice a pracovní sešity a další pomůcky, zřizovatel vše hradí.

 7. Nebojíme se s žáky vydat na vícedenní adrenalinový výlet s raftingem a horolezectvím.

 8. Neprosazujeme výuku angličtiny v 1. ročníku, odstraňujeme logopedické vady a rozvíjíme především mateřský jazyk.

 9. Nehodnotíme „motivačními jedničkami“, respektujeme zdravou soutěživost žáků a přirozené srovnávání dovedností a znalostí.

 10. Neurčujeme ročníky na výuku plavání, jezdí každoročně celá škola i s předškoláky z  MŠ.

 11. Nebojíme se komunikovat s rodiči a nazvat problém pravým jménem, rádi s nimi spolupracujeme.

 12. Nemáme strach ze srovnání s ostatními školami, máme moderně vybavené učebny s výpočetní technikou.

 13. Nenabízíme kvantum „zájmových kroužků“, preferujeme heslo: Méně znamená více.

 14. Nemáme výuku v samostatných ročnících, všechny moderní vyučovací metody vycházejí z výuky v malotřídkách, děti se učí navzájem si pomáhat a respektovat.

 15. Nebereme školu jako nutné zlo, těšíme se na sebe a každý den si užíváme.

 


 

Kontakt ředitelství školy

(platí pro ZŠ Počenice i MŠ Tetětice)

 

Základní škola a Mateřská škola

Počenice-Tetětice, okres Kroměříž

Počenice 34

768 33  Morkovice-Slížany

 

Telefon do kanceláře ZŠ:

573 373 024    

mobil: 772 720 515

 

E - mail:           zs.pocenice@volny.cz

 

Zřizovatel školy: obec Počenice-Tetětice

 


 

dopravceautobusová přeprava /pdf/

 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

(viz fotogalerie ZŠ a ŠD)

 

Příprava na řidičák

DDH

Letošní trénink na dopravním hřišti zahájili čtvrťáci za doprovodu dešťových kapek. Ani špatné počasí je neodradilo od zdolávání nástrah zdejších křižovatek a dopravního značení. Na jejich řidičské výkony dohlíželi strážníci Městské policie, případné dopravní "přestupky" řešili ihned na místě, naštěstí jen vysvětlením a domluvou. Jemně adrenalinovou jízdu na mokrém povrchu si žáci moc užili a už se těší na příští jarní návštěvu.

                                                              19. 10. 2016

 

Nauč se první pomoc

První pomoc

S výukovým programem první pomoci nás navštívily zdravotnice z Českého červeného kříže. Zejména starší žáci prokázali velmi dobrou znalost správného jednání v situacích ohrožujících život člověka. Seznámili se s obsahem autolékárničky, se způsoby použití její výbavy. Kromě obvazových technik si "v praxi" vyzkoušeli provádění dýchání z úst do úst a masáž srdce. Za velmi užitečné  rady a informace oběma školitelkám děkujeme.

                                                               6. 10. 2016

 

Školní rok zahájen po boku "sedmi statečných"

Zahájení školního roku

Ve čtvrtek 1. září přivítali všichni školáci společně s novou sedmičlennou posilou /našimi prvňáčky/ školní rok 2016/2017.  Paní ředitelka popřála dětem hodně úspěchů a nevšedních zážitků, další přání zazněla z úst zástupců Odboru školství Kroměříž, paní starostky Pavlíny Procházkové a pana starosty Dřínova, Miroslava Štěpánka. Ve zbytku slavnostního dopoledne si každý mohl prohlédnout prostory školy po prázdninové rekonstrukci.

                                                                  1. 9. 2016

 

Rekonstrukce v budově ZŠ

rekonstrukce

Demolice, rekonstrukce, montáž, úklid a spokojenost s výsledkem. Nové hygienické zařízení pro žáky v přízemí a prvním patře za 400 000,- Kč je barevné, moderní a splňuje všechna hygienická pravidla i bezpečnostní nařízení. Byla to fuška, ale stojí to za to.

                                                  27. 6. - 27. 7. 2016