Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 


 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2019/2020

 


 

budova ZŠ

 

Něco pro rodiče

Vstup milované ratolesti do vzdělávacího procesu bývá trauma především pro rodiče ...

Něco pro rodiče.doc

 

CO NABÍZÍME

PRO ŠKOLNÍ ROK

2018/2019

- zaručíme individuální výuku každého      žáka s ohledem na jeho potřeby

- poskytneme pedagogického asistenta      žákům talentovaným i těm, kteří mají        výukové problémy

- budeme dále minimalizovat finanční        výdaje rodičů

- NOVINKA PRO PRVÁČKY:                nástupní kredit 2 000,- Kč

- všem zájemcům o výuku v naší škole      umožníme po domluvě návštěvu              ve výuce

- zaručíme /po konzultaci s rodiči/ péči      dětem se zdravotními problémy

- podle zájmu rodičů upravíme provozní    dobu školní družiny

- zaručíme intenzivní výuku plavání            pro všechny ročníky

- poskytneme rodičům odbornou                konzultaci v oblasti logopedie, poruch      učení a práce s nadanými dětmi

- vzhledem k modernímu vybavení            školy, vzdělání a zkušenostem                  pedagogů zaručujeme výuku                    ve vysoké  kvalitě

- budeme eliminovat negativní dopad        genderových stereotypů na psychiku        dítěte

- zahrneme do běžného vyučování            moderní a prověřené metody výuky          včetně alternativních, skupinových          apod. dle potřeb dětí

- intenzivněji použijeme prvky a metody    Jenského plánu, to znamená škola          s rodinnou atmosférou, přirozeným          a podnětným prostředím pro svobodný    rozvoj dítěte

- pomůžeme vám s možností vzdělávat      si děti doma /tzv. domácí vzdělávání/

- i nadále budeme splňovat znaky dobré    /efektivní/  školy podle prof. PhDr.            Karla Rýdla, CSc.                           

 

NE z nás dělá originál!

 1. Neřešíme šikanu, protože u nás není.

 2. Neumožňujeme žákům celodenní přístup k internetu, chceme, aby žáci komunikovali mezi sebou.

 3. Neprosazujeme výuku na interaktivní tabuli, používáme efektivnější metody výuky.

 4. Nemáme problémy s kázní, nemusíme řešit krádeže, protože nejsou.

 5. Nezatěžujeme množstvím domácích úkolů, drobná zadání slouží k informaci, co se ve škole probírá.

 6. Nepožadujeme po rodičích platby za sešity, výkresy, učebnice a pracovní sešity a další pomůcky, zřizovatel vše hradí.

 7. Nebojíme se s žáky vydat na vícedenní adrenalinový výlet s raftingem a horolezectvím.

 8. Neprosazujeme výuku angličtiny v 1. ročníku, odstraňujeme logopedické vady a rozvíjíme především mateřský jazyk.

 9. Nehodnotíme „motivačními jedničkami“, respektujeme zdravou soutěživost žáků a přirozené srovnávání dovedností a znalostí.

 10. Neurčujeme ročníky na výuku plavání, jezdí každoročně celá škola i s předškoláky z  MŠ.

 11. Nebojíme se komunikovat s rodiči a nazvat problém pravým jménem, rádi s nimi spolupracujeme.

 12. Nemáme strach ze srovnání s ostatními školami, máme moderně vybavené učebny s výpočetní technikou.

 13. Nenabízíme kvantum „zájmových kroužků“, preferujeme heslo: Méně znamená více.

 14. Nemáme výuku v samostatných ročnících, všechny moderní vyučovací metody vycházejí z výuky v malotřídkách, děti se učí navzájem si pomáhat a respektovat.

 15. Nebereme školu jako nutné zlo, těšíme se na sebe a každý den si užíváme.

 


 

Kontakt ředitelství školy

(platí pro ZŠ Počenice i MŠ Tetětice)

 

Základní škola a Mateřská škola

Počenice-Tetětice, okres Kroměříž

Počenice 34

768 33  Morkovice-Slížany

 

Telefon do kanceláře ZŠ:

573 373 024    

mobil: 772 720 515

 

e - mail:           zs.pocenice@volny.cz

 

Zřizovatel školy: obec Počenice-Tetětice

 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

(viz fotogalerie ZŠ, fotogalerie ŠD)

 

Požární prevence s Hasíkem

Hasík

S preventivně výchovnou činností v oblasti požární ochrany se seznamovali žáci 1. - 3. ročníku.  

20. 3. 2019

 

Pojďme spolu kamarádit

Beseda

Umět naslouchat druhému, pochopit jeho jednání, podat pomocnou ruku - nejen o tom byla beseda na téma "kamarádské vztahy.

 

"Hustá doprav(k)a"

O tom, jak bezpečně zvládat pohyb v hustém dopravním provozu, si povídali žáci 3. a 4. ročníku s lektorem autoškoly. Pro získání cyklořidičáku musí čtvrťáci složit náročnou zkoušku z dopravních předpisů a jízdy na kole.

dopravní výchova12. 3. 2019

 

Předškoláci vědí, kde je fajn!

No přeci v počenické 1. třídě. Malí návštěvníci z MŠ Pornice neváhali a vrhli se do víru her, skotačení, kreslení, povídání a pohádkového kouzlení.  Proměnu ve skutečné školáky, kteří se po celý čas vlastně poctivě učí, ani nepostřehli.

předškoláci z Pornic

12. 3. 2019

 

My se vody nebojíme!

Plavecký výcvik

Tvrdý trénink ve vlnách vyškovského bazénu přinesl své ovoce. V závěrečném závodu se blýskli velcí plavci i malí plaváčci.

28. 1. 2019

 

Vystoupení pro seniory

vystoupení

Tradiční setkání místních seniorů zpestřili naši žáci krátkým scénickým vystoupením. Samozřejmě nechyběla srdečná přání krásných svátků vánočních.

12. 12. 2018

 

Na chvíli jsme zastavili čas

obchůdky

Navzdory tomu, že prožíváme předvánoční shon, dokázali si někteří najít chvilku a zavítali do našich školních obchůdků. Příjemně strávený čas při prohlídce vánočně naladěné školy završili návštěvníci v jídelně ochutnávkou domácích palačinek, punče a cukroví. Usměvavá tvář a dobré slovo z vašich úst byly pro nás tou největší odměnou. Úžasný výtěžek z prodeje výrobků ve výši téměř 14 tisíc Kč použije Klub rodičů k úhradě kulturních či sportovních aktivit žáků. Děkujeme a přejeme krásné svátky.

obchůdky

7. 12. 2018

 

Návštěva Muzea Kroměřížska

Muzeum

Společně s našimi předškoláky jsme vyrazili na netradiční pracovní dílničky. Zatímco si jedna školní parta zkoušela dávno zapomenuté vánoční zvyky, ta druhá se ponořila do hluboké tmy a ve světle baterek pozorovala život  nočních živočichů.    

15. 11. 2018

 

            Halloween party                         ve školní družině

ŠD

 

Mami, tati, jedno věnování, prosím

Slavnost slabikáře

Těžkou zkouškou museli prváčci projít v pátek 26. října. Ukázali rodičům, co se ve škole za pár týdnů naučili, překonali všechny "nástrahy" paní učitelky, a tak nic nebránilo tomu, aby se stali pyšnými majiteli SLABIKÁŘŮ.  

 

Na slovíčko s policistou

Beseda o internetu

Starší žáci besedovali s policistou Petrem Mrhálkem na téma "bezpečný internet". Seznamovali se s možnými riziky, zejména s kyberšikanou a zneužíváním osobních informací. Velice ocenili rady a zásady pro bezpečné chování a jednání na sociálních sítích.

23. 10. 2018

 

Já, koblížek smažený...

Bylinkář

To máte: chystání, měření, vážení, míchání, hnětení, smažení, umývání...

Opravdu musíme pokračovat?

Koukněte na foto!

23. 10. 2018

 

"Bylinkáři" v akci

kroužek Bylinkáři

Vůně palačinek a ovoce se linula celou školou. Po společném kuchaření si opět naši bylinkáři dopřávali sladký mls.

9. 10. 2018

 

Přivítali jsme školní rok 2018/2019

Zahájení školního roku

"Sedm statečných" prváčků jsme přivítali v našich řadách a slavnostně zahájili nový školní rok. 

3. 9. 2018

 

11. 3. 2019

Dotazník pro rodiče dětí MŠ

AktualityZobrazit více