Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

budova ZŠ

 

NE z nás dělá originál!

 1. Neřešíme šikanu, protože u nás není.

 2. Neumožňujeme žákům celodenní přístup k internetu, chceme, aby žáci komunikovali mezi sebou.

 3. Neprosazujeme výuku na interaktivní tabuli, používáme efektivnější metody výuky.

 4. Nemáme problémy s kázní, nemusíme řešit krádeže, protože nejsou.

 5. Nezatěžujeme množstvím domácích úkolů, drobná zadání slouží k informaci, co se ve škole probírá.

 6. Nepožadujeme po rodičích platby za sešity, výkresy, učebnice a pracovní sešity a další pomůcky, zřizovatel vše hradí.

 7. Nebojíme se s žáky vydat na vícedenní adrenalinový výlet s raftingem a horolezectvím.

 8. Neprosazujeme výuku angličtiny v 1. ročníku, odstraňujeme logopedické vady a rozvíjíme především mateřský jazyk.

 9. Nehodnotíme „motivačními jedničkami“, respektujeme zdravou soutěživost žáků a přirozené srovnávání dovedností a znalostí.

 10. Neurčujeme ročníky na výuku plavání, jezdí každoročně celá škola i s předškoláky z  MŠ.

 11. Nebojíme se komunikovat s rodiči a nazvat problém pravým jménem, rádi s nimi spolupracujeme.

 12. Nemáme strach ze srovnání s ostatními školami, máme moderně vybavené učebny s výpočetní technikou.

 13. Nenabízíme kvantum „zájmových kroužků“, preferujeme heslo: Méně znamená více.

 14. Nemáme výuku v samostatných ročnících, všechny moderní vyučovací metody vycházejí z výuky v malotřídkách, děti se učí navzájem si pomáhat a respektovat.

 15. Nebereme školu jako nutné zlo, těšíme se na sebe a každý den si užíváme.

 


 

Kontakt ředitelství školy

(platí pro ZŠ Počenice i MŠ Tetětice)

 

Základní škola a Mateřská škola

Počenice-Tetětice, okres Kroměříž

Počenice 34

768 33  Morkovice-Slížany

 

Telefon do kanceláře ZŠ:

573 373 024    

mobil: 772 720 515

 

E - mail:           zs.pocenice@volny.cz

 

Zřizovatel školy: obec Počenice-Tetětice

 


 

dopravceautobusová přeprava /pdf/

 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

(viz fotogalerie ZŠ a ŠD)

 

Povedené mikulášské dílny

Mikulášské dílny

Vůně sušených bylinek a přírodních esencí, ručně vyráběného mýdla a svátečních perníčků se linula celou školou. Šikovným dětským rukám se podařilo vytvořit i hezký šperk, závěsný obrázek z kachlíku, dokonce i svíčku z včelího vosku nebo parafínu. Na závěr báječného dopoledne obdaroval všechny pilné řemeslníky Mikuláš.

                                                                  5.12.2016

 

Slavnost slabikáře

Přečetli jsme písmena.

Dostali jsme slabikář.

Slavili jsme dlouho.

slavnost

                                                              25.10.2016

 

Příprava na řidičák

DDH

Letošní trénink na dopravním hřišti zahájili čtvrťáci za doprovodu dešťových kapek. Ani špatné počasí je neodradilo od zdolávání nástrah zdejších křižovatek a dopravního značení. Na jejich řidičské výkony dohlíželi strážníci Městské policie, případné dopravní "přestupky" řešili ihned na místě, naštěstí jen vysvětlením a domluvou. Jemně adrenalinovou jízdu na mokrém povrchu si žáci moc užili a už se těší na příští jarní návštěvu.

                                                              19. 10. 2016

 

Nauč se první pomoc

První pomoc

S výukovým programem první pomoci nás navštívily zdravotnice z Českého červeného kříže. Zejména starší žáci prokázali velmi dobrou znalost správného jednání v situacích ohrožujících život člověka. Seznámili se s obsahem autolékárničky, se způsoby použití její výbavy. Kromě obvazových technik si "v praxi" vyzkoušeli provádění dýchání z úst do úst a masáž srdce. Za velmi užitečné  rady a informace oběma školitelkám děkujeme.

                                                               6. 10. 2016

 

Školní rok zahájen po boku "sedmi statečných"

Zahájení školního roku

Ve čtvrtek 1. září přivítali všichni školáci společně s novou sedmičlennou posilou /našimi prvňáčky/ školní rok 2016/2017.  Paní ředitelka popřála dětem hodně úspěchů a nevšedních zážitků, další přání zazněla z úst zástupců Odboru školství Kroměříž, paní starostky Pavlíny Procházkové a pana starosty Dřínova, Miroslava Štěpánka. Ve zbytku slavnostního dopoledne si každý mohl prohlédnout prostory školy po prázdninové rekonstrukci.

                                                                  1. 9. 2016