21.3. Návštěva ZŠ Počenice

Sraz v MŠ do 7.30.

8.25 odjezd z Tetětic.

10.40 odjezd z Počenic zpět do MŠ.

S sebou: batůžek s dobrůtkou a pití, pláštěnku.