13.3. Knihovna Kroměřížska

Sraz v MŠ do 7.30.

Odjezd z Tetětic v 8.28.

 Příjezd ve 12.10. vyzvedávání dětí z MŠ po obědě nejdříve ve 12.30.

S sebou: batůžek s malou svačinkou, pití, pláštěnku.