Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Tipy a triky pro efektivní učení

 

Podmínkou úspěšného učení je pochopení učební látky. Výzkumně bylo prokázáno, že se lépe pamatuje látka, jejíž smysl chápeme, než to, co se učíme pouze mechanicky.

Doporučená optimální doba věnovaná denně domácí přípravě:

 • 1. – 3. ročník ZŠ:      10 – 30 minut

 • 4. – 5. ročník ZŠ:      30 – 45 minut

 

Práce s textem:

 • na počátku rychlé a zběžné přelétnutí textu, díky kterému si všimneme nejdůležitějších témat a způsobů, kterými jsou uspořádány

 • v této části bychom si měli položit několik základních otázek, které se vztahují k problematice narychlo přečteného textu

 • v této fázi se jedná o pečlivé čtení, při němž je nutné zaměřit se na klíčové myšlenky

 • navazuje fáze, kdy je vhodné si naučenou látku opakovat, a to nejlépe nahlas, nyní zjistíme, zda jsme vůbec schopni nastudované informace převést do mluveného slova a zda-li jsme se již něco naučili

 • v poslední fázi je nutné otestovat, zda rozumíme nejrůznějším souvislostem a propojování faktů, pokud ano, bylo učení efektivní, pokud však ne, nastala někde chyba a bude vhodné průběh uvedené metody zopakovat nebo využít metodu jinou

 

Využívání grafiky: někteří lidé mají grafickou představivost. V praxi to znamená, že si dokážou lépe zapamatovat věci, které jsou jakkoli vizuálně zajímavé. V takových případech lze doporučit snažit se co nejvíce graficky upravovat informace a skutečnosti. Je tedy vhodné vždy barevně potrhovat nadpisy a jinak graficky znázorňovat důležité pasáže studovaných informací

 

Memotechnické pomůcky:                                                                                    spojení snadno zapamatovatelnéhos obtížně zapamatovatelným, např.:                   Ivan Vede Xenii Lesní Cestou DMlýna = římské číslice (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000)

 

Využití rýmů a rytmizace:

 • BeFeLeMe, Pes Se VeZe (b, f, l, m, p, s, v, z – obojetné souhlásky)

 • Hy chy ky ry dy ty ny (h, ch, k, r, d, t, n – tvrdé souhlásky)

 

Vytvoření učebních kartiček, na nichž máme důležité údaje (např. na jednu stranu kartičky si napíšeme letopočet, na druhou stranu událost související s tímto letopočtem, otočením kartičky si vždy ověříme, zda-li si daný fakt pamatujeme, kartičky můžeme postupně odkládat podle toho, zda jsme si informaci na ní již zapamatovali nebo ne).

 

Pět pravidel pro učení slovíček:

 • 1. učte se slovíčka všemi smysly (říkejte si je nahlas, pište si je, kreslete si k nim obrázky apod.)

 • 2. učte se každý den nanejvýš 7 slovíček najednou, jestliže se musíte naučit více slovíček, rozdělte si je do skupin po šesti až sedmi

 • 3. mezi každou skupinou si udělejte dvacetiminutovou přestávku

 • 4. naučte se každý den 7 slovíček (mimo víkendy a prázdniny), tímto způsobem si rozšíříte základní slovní zásobu asi o 1400 slovíček za rok

 • 5. neučte se nová slovíčka po jiném cizím jazyce, hrozilo by nebezpečí, že je budete zaměňovat