Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Jak se správně učit

 

Základní vnější podmínky:  učit se na tomtéž místě, mít pohodlnou židli, dostatek světla   z levé strany (u leváka opačně), pořádek na pracovní ploše, pomůcky v dosahu, teplota kolem 20° C, místnost pravidelně větraná, pravidelné přestávky (buď častější a krátké podobně jako ve škole nebo jedna delší).

Denní výkonnost: po obědě – minimální, dopolední maximum kolem 9. hodiny, odpolední maximum mezi 15. -17. hod.

Nic si nepamatuji: ŠPATNÁ PAMĚŤ NEEXISTUJE, musíme se jen naučit využívat její kapacitu (tréninkem) a nepodstatné zapomínat. Neuč se mechanicky slovo od slova, ale v logických souvislostech; uč se po malých dávkáchopakovaně, hodinu před spaním si zopakuj důležité věci (body).

Chceš si něco zapamatovat nebo si na něco vzpomenout a nedaří se ti to?

Možné příčiny: chceš se naučit příliš mnoho najednou, učíš se bez přestávek, učíš se podobné předměty za sebou (např. jazyky), děláš dvě věci souběžně (např. učíš se slovíčka a posloucháš rádio s mluveným slovem).

Jak si pamatovat dobře a dlouho:

  • při prvním setkání s učivem zapojuješ smyslovou paměť - ta trvá jen několik minut

  • při prvním opakování zapojíš krátkodobou paměť – ta trvá jen několik hodin (je zrádná, co se rychle naučíš, také rychle zapomeneš)

  • teprve dalším opakováním se zapojuje dlouhodobá paměť – ta má téměř neohraničenou schopnost příjmu a dlouhodobou schopnost uchování

Mentální hygiena: pravidelně a dostatečně dlouho spi, nevynechávej snídani; zdravě, přiměřeně a pravidelně jez, nauč se aktivně odpočívat (sport, turistika, tanec…).

Nedoporučuje se: učit se vleže, poslech hudby prokládané mluveným slovem (poslech tiché hudby rušit nemusí), učit se nárazově ve stresu, učit se jedno a to samé pořád dokola ze strachu z neúspěchu.

K organizaci učení: uč se zhruba ve stejnou dobu, začínej předmětem, který máš nejraději. Odměňuj se za splněné dílčí úkoly (např. -  až se naučím slovíčka z AJ, udělám si přestávku a pustím si nějakou hezkou hudbu).

Práce s novým textem: nejdříve text zrakem přelétni (nadpisy, zvýrazněné věty); pak důkladně 1-2x přečti; rozděl si text na to, co je jasné, známé a na těžké, neznámé; pak se zaměř na aktivní čtení s podtrháváním nebo tvořením poznámek; pokus se aktivně text v heslech zapamatovat. Vyzkoušej si polohlasné učení, lépe se soustředíš.

Překlad z cizího jazyka: nezačínej otrocky překládat větu po větě a slovíčko po slovíčku; nejprve přečti celý text a pokus se pochopit smysl. Smysl jedné věty je pak možno odhadnout mnohem snadněji, když už známe smysl celého textu.

Obecná doporučení: uč se různými metodami a zapoj co nejvíce smyslů (zrak, sluch, hmat), piš si opakovaně hlavní body, potrhávej si klíčová slova, kresli si obrázky,používej zvýrazňovače.

Smiř se s tím, že nikdy nebudeš umět všechno na 100%.