Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Domácí příprava do školy

 

 • Práci rozdělte do kratších úseků (princip krátce, ale častěji) a střídejte činnosti (po 10 - 15 minutách), prokládejte je dostatečným odpočinkem, případně pohybovým uvolněním.

 • Uspořádejte pracovní prostor – odstraňte vše, co by mohlo dítě při učení rozptylovat. Nemělo by mít zapnutý počítač ani rádio nebo televizi.

 • Úkoly neodkládejte do pozdních večerních hodin, pracujte s ním v přibližně stejnou dobu – je – li dítě unavené, problém se tím ještě zhoršuje.

 • V rámci domácí přípravy dítě naučte i určitému systému v ukládání pomůcek do školní aktovky (co kam patří) a veďte je ke kontrole školní aktovky ještě ráno před odchodem do školy – nejprve společně, postupně by to dítě mělo zvládnout samo.

 • Informujte o problémech dítěte učitele.

 • Za snahu dítě hodně chvalte, potřebuje se cítit úspěšně.

 • Při přípravě na vyučování buďte vždy přítomni – upoutáte unikající pozornost dítěte, určujete postup práce a přitom jej učíte určitému systému a řádu při této práci.

 • Využívejte multisenzoriálního přístupu (zapojení co nejvíce smyslů), tj.   písmena spojená s obrázky, měkké a tvrdé kostky pro rozlišení měkkých a tvrdých slabik, vyjádření gramatických pravidel reliéfními obrázky. Dítě se tak poznatek snadněji zapamatuje a i pohotověji vybaví.

 • Umožněte dítěti změnu pracovní polohy – může si kleknout na židli, stoupnout si, některé úkoly se dají plnit i vsedě nebo vleže na koberci.

 • Tolerujte neúhledné písmo, nedostatky v kresebném projevu a často i neobratnost při pohybových hrách – tyto děti často trpí poruchami motoriky (jemné i hrubé).

 • Využívejte pomůcky pro organizaci času a prostoru – barevné obaly pro různé předměty, lepící papírky označující domácí úkoly, zvýrazňovače. Naučte děti tyto pomůcky správně používat.