Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Literární odpoledne

Jelikož je měsíc březen měsícem knihy, dali jsme se bádat v literárních dílech  i v rámci celoškolní družinové akce. První část našeho "Literárního odpoledne" proběhla v duchu badatelsky soutěžním, kdy žáci plnili nejrůznější úkoly, luštili hádanky společně s hrdiny vybraných děl, poslouchali krátký pohádkový příběh, aby získali znalosti nutné pro následný kvíz, ba i sestavovali pomocí stavebnice scénu podle knižního návodu. V druhé části odpoledne jsme pak navštívili místní knihovnu, kde už se nám věnovala paní knihovnice Staňová, která nás seznámila s dílem Ondřeje Sekory, jenž se věnoval výhradně psaní pro dětské posluchače a čtenáře. V závěru si pak žáci prohlédli knihy, které jsou nabízeny k zapůjčení, a někteří nadšení čtenáři si knížku i rovnou vypůjčili.